NKK møte 2017

Fagmøte for Sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier 14.-16. mars 2017

Foredrag Fagmøte for Sykehuslaboratorier/større medisinske laboratorier

WORKSHOP: Nytteverdi av ekstern kvalitetsvurdering. Hvordan bruke resultater fra ekstern kvalitetsvurdering i eget kvalitetsarbeid.

EKV - kategorier - hva er det?  Lydfil

Akseptgrenser

Robust metode

Feilsøking innen EKV

 

HOVEDMØTE: Diabetes, persontilpasset medisin, kvalitetsarbeid i laboratoriet, inflammatorisk, tarmsykdom og preanalyse.

Hva er nytt i den reviderte Nasjonal faglige retningslinje for diabetes?  Lydfil

Diagnostikk av diabetes

Komplikasjoner ved diabetes  Lydfil

Svangerskapsdiabetes - har bruk av Terumo Venosafe Glycaemia spesialrør til diagnostikk betydning?  Lydfil

Norsk diabetesregister for voksne  Lydfil

HbA1c - overgang til mmol/mol?

Alternative analyser til diagnostikk og monitorering av diabetes (glykert albumin, estimert "average glucose, eAG")  Lydfil

Hvilket kvalitetsarbeid kan vi gjøre selv og hva trenger vi hjelp fra "Nye Noklus" til?

Laboratorielederens forventninger til "Nye Noklus"  Lydfil

Laboratorielederens forventninger til "Nye Noklus"

Laboratorielederens forventninger til "Nye Noklus"

Generell informasjon

Nasjonal Dugnad - oppsummering og erfaringer  Lydfil

Innføring av Nasjonale Kvalitetsindikatorer - resultater fra pilottesting

Holdbarhetsdatabase

Hematologi - oppfølging fra Workshop 2016

Erfaring med nytt myokardprogram i samarbeid med Equalis

Calprotectin (analytisk tilnærming)  Lydfil

«Pre- og postanalytisk fase i lipid-utredning: Felles anbefalinger av EAS og EFLM»  Lydfil

Tilbud om å bruke pasientmedian i kvalitetskontroll  Lydfil

Pasientmedian - uttrekk av data

Monitorering av biologiske legemidler  Lydfil