Aktuelt

Invitasjon til EFLM’s 4 preanalytiske kongress er nå tilgjengelig på følgende link:

http://www.preanalytical-phase.org/go/programme

12. september 2016 Én organisasjon for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet

Én organisasjon for kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) og Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) vil fra 1. januar 2017 slås sammen. Det nye navnet vil være "Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser", og forkortelsen vil være Noklus. Den nye organisasjonen vil tilby kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet til hele det norske helsevesenet.

Ny lenke til fagprosedyere

Nå har vi lagt til en ny lenke til norske kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Prosedyrene koordineres og publiseres av Nettverk for kunnskapsbaserte fagprosedyrer. Under emne Blod finnes prosedyrer til både venøs og kapillær blodprøvetaking.

www.helsebiblioteket.no/fagprosedyrer

Testing av holdbarhet

Nasjonalt prosjekt for standardisering av holdbarhetsforsøk

På våre nettsider finner du nå resultatet fra Nasjonalt prosjekt for standardisering av holdbarhetsforsøk, arbeidet består av en protokoll til holdbarhetsforsøk med tilhørende Excel ark til resultater. Du finner mer informasjon under Holdbarhet (venstre side).

Analytiske kvalitetsmål

Analytiske kvalitetsmål

Hvilke kvalitetskrav vi skal ha til laboratorieanalyser er viktig. Høsten 2014 ble det avholdt en konferanse om dette. Alle foredragene er nå fritt tilgjengelige i form av artikler.  Ulike modeller for å sette kvalitetskrav belyses. En oppsummering finnes i artikkelen: 

 

Defining analytical performance specifications: Consensus Statement from the 1st Strategic Conference of the European Federation of Clinical Chemistry and Laboratory Medicine

Kalibratorer for HbA1c-analysene

Kalibratorer for HbA1c-analysene

Anbefaling:

For å redusere systematiske forskjeller mellom HbA1c-instrumenter vil NKK anbefale at man der hvor det er teknisk gjennomførbart går over til å bruke kalibratorer som er produsert av den danske kvalitetssikringsorganisasjonen DEKS. De som ikke har mulighet til å kalibrere instrumentet med kalibratorer fra DEKS, anbefales å bruke kalibratorene som riktighetskontroll.

Kalibratoren kan bestilles kalibratoren hos NKK.

Nasjonal arbeidsgruppe for å opprette nasjonale kvalitetsindikatorer innen medisinsk biokjemi

NKK har tatt initiativ til å etablere en nasjonal arbeidsgruppe for identifikasjon og implementering av medisinsk biokjemiske kvalitetsindikatorer relevant for norske forhold, og har invitert Norsk Selskap for Medisinsk Biokjemi (NSMB) og NITO Bioingeniørfaglig institutt (BFI) til å delta i arbeidet.

Arbeidsgruppen ble etablert i april 2014 og har totalt 6 medlemmer fordelt på de tre organisasjonene. Målet er å etablere og implementere nasjonale kvalitetsindikatorer som monitoreres jevnlig i et EKV-program. Arbeidet er godt i gang og et forslag til nasjonale kvalitetsindikatorer vil bli sendt ut på høring i de respektive organisasjonene i november 2015.