NKKs pre-analytiske EKV-program

Svarrapport NKKs pre-analytiske EKV-program 2011 - Vurdering av en prøves hemolyse og holdbarhet før analyse

Svarrapport NKKs pre-analytiske EKV-program 2012 - Preanalytiske forhold vedrørende koagulasjonsanalysene APTT, INR, Fibrinogen og D-dimer

Svarrapport NKKs pre-analytiske EKV-program 2013 - Preanalytiske forhold ved analyse av serum og/eller plasma glukose

Svarrapport NKKs pre-analytiske EKV-program 2014 - Nordic Hemolysis project

Svarrapport NKKs pre-analytiske EKV-program 2014 - Nasjonal dugnad for registrering av preanalytiske feil

Svarrapport NKKs pre-analytiske EKV-program 2015- Nasjonal dugnad for registrering av preanalytiske feil