NKK møte 2016

NKK møte Solstrand 08.-10.03.2016

Invitasjon til NKK møte Solstrand 08.-10.03.

Foreløpig program

Busstider NKK møte: ( Dersom dere ønsker busstransport og ikke har gitt oss beskjed om det, vennligst ta kontakt)

Transport med buss tur/retur Flesland - Solstrand

Fra Flesland 08.03.16 kl 10:30

Fra Flesland 09.03.16 kl 10:30

Fra Solstrand 10.03.16 kl 15:10

Bussen fra Solstrand til Flesland tar ca. 50 minutter.

 

Foredrag NKK-møte 2016

Workshop: Tema hematologi – når kommer analyseinstrumentene til kort, hva gjør vi og hvilken kompetanse trenger vi.

Hvordan brukes flag og meldinger fra Advia?

Hvordan brukes flag og meldinger fra Cell-Dyn?  Lydfil

Hvordan brukes flag og meldinger fra Sysmex? Lydfil

Hvordan sikre kompetanse av beskrivelse og vurdering av blodutstryk. Siri Lund Støtterud Lydfil

Hvordan sikre kompetanse av beskrivelse og vurdering av blodutstryk. Grethe Hellem

Hvordan sikre kompetanse av beskrivelse og vurdering av blodutstryk. Guro Archer Lauritzen

Morfologikompetanse i laboratoriet, hva trenger vi? Lydfil

 

Hovedmøte: Hematologi, håndtering av feil i laboratoriene, Måleusikkerhet og analytisk CV, minimetode-vurdering, norsk labkodeverk, tolkning av EKV rapporter

 Hva skiller ulike hematologiinstrumenter? Når kommer de til kort? 

Hvilke EKV program er mest aktuelle for norske sykehus? (hematologi - morfologi)

Når noe går galt, hva gjør vi:

Eksempel fra Stavanger universitetssjukehus Lydfil

Eksempel fra Vestre Viken  Lydfil

Hvilke hendelser skal meldes og hvordan? Lydfil

Innledning til gruppearbeid Lydfil

Presentasjon av gruppearbeid

Nytt fra NKK 

DEKS-kalibrator; blir anbefaling fra NKK fulgt? Lydfil

Holdbarhetsdatabase Lydfil

Tolkning av resultater fra EKV program Lydfil

Rikets tilstand - siste års resultater fra EKV Medisinsk biokjemi Lydfil

Hva er en mini-metodevurdering? Lydfil

Norsk labkodeverk

Hvordan få en enhetlig bruk av lab kodeverk i Norge Lydfil

Erfaring med bruk av blod fra blodgivere for kontroll/etablering av referanseområder Lydfil

Kontinuerlig opplæring innen hematologi - utviklingsarbeid ved Radiumhospitalet Lydfil

Er EDTA-plasma alltid egnet til analyse av homocystein?

"Atte var, sa du?Om kommunikasjon og kommunikasjonsutfordringer i klinisk hverdag"  Lydfil