NKK-møtet 2012

14. - 16. mars, Quality Airport Hotel Gardermoen


Program for NKK-møtet 2012

Tid

Tittel

Foredragsholder

Arbeidssted

Onsdag 14. mars

13:00

-

14:30

Lunsj

WORKSHOP: Resultater fra EKV med native sera (juni-utsendelsen)

14:30

-

15:00

Registrering

15:00

-

15:30

Innledning (metodeforskjeller for Ca, Mg, albumin og protein undersøkt med native sera)

Hedwig Stepman

Universitetet i Ghent, Belgia

15:30

-

19:00

Foredrag og gruppearbeid

20:00

Middag

Torsdag 15.mars

WORKSHOP fortsettes

08:30

-

11:30

Foredrag og presentasjon av gruppearbeid

Ordinært NKK-møte

11:00

-

12:00

Registrering og mat

12:00

-

12:10

Velkommen

Gunn B B Kristensen

NKK

Hovedtema: PTH og kalsium

12:10

12:35

Introduksjon om kalsiumstoffskiftet

Jens Petter Berg

OUS, Ullevaal

12:35

-

13:00

Primær Hyperparathyroidisme - grenser for intervention/behandling

Jens Bollerslev

OUS, Rikshospitalet

13:00

13:15

Sammenligning av PTH og kalsium med to ulike metoder

Øyvind Skadberg

SUS

13:15

-

13:40

Gjennomgang av EKV-utsendelser , mere

Jens Petter Berg/Pål Rustad

OUS, Ullevaal/NKK

13:40

-

14:40

Lunsj

14:40

-

15:10

Postanalytisk EKV

Sverre Sandberg

NOKLUS

Preanalytisk EKV-program 2012

15:10

-

15:45

Koagulasjonsanalyser - preanalytiske krav

Ann Helen Kristoffersen

Haukeland US

15:45

16:15

Resultater fra preanalytisk EKV 2012

Gunn Kristensen/Ann Helen Kristoffersen

NKK/Haukeland US

Gruppeoppgave: Kvalitetsindikatorer

16:15

-

16:45

Innledning

Inchis Engelstad/ Bente Heesch

OUS, Rikshospitalet, Ullevaal

16:45

-

18:20

Diskusjon i gruppene

Alle

18:20

-

19:20

Pause

19:20

-

20:00

Det er ikke mer synd på deg enn andre - et foredrag om ansvar og frigjøring

Ingvard Wilhelmsen

20:00

Middag

Fredag 16. mars

Gruppeoppgave, forts…

09:00

-

09:30

Oppsummering gruppearbeid

Alle

09:30

-

10:00

Nye antikoagulantia - konsekvenser for laboratoriene?

Ann Helen Kristoffersen

Haukeland US

Innlegg fra laboratoriene

10:00

-

10:15

Hvordan påvirker bytte av citratkonsentrasjon fra 3.8% til 3.2% i prøverørene våre koagulasjonsanalyser?

Carola Henriksson

OUS, Rikshospitalet

10:15

10:30

Rørposttransport av prøver til analyse av LD

Kristine Solem

St.Olavs Hospital

10:30

-

10:50

Pause

EKV

10:50

-

11:20

Oppsummering av EKV fra siste år

Pål Rustad

NKK

11:20

-

11:30

Varselgrenser. Status.

Kristin Aakre

Haukeland US

11:30

-

11:50

HbA1c som diagnostisk kriterium

Jens Petter Berg

OUS, Ullevaal

11:50

-

12:10

Pause

12:10

-

12:45

Utfordrende punkter i akkrediteringsprosessen

Sveinung Rørstad

Fürst Medisinsk Laboratorium

12:45

-

13:15

Bruk av pasientdata som ekstern kvalitetskontroll

Kristin Aakre

Haukeland US

13:15

-

14:15

Lunsj

14:15

-

15:00

World Anti Doping Agency's (WADAs) krav til hematologiske undersøkelser for bruk i biologiske pass

Yvette Dehnes

OUS

15:00

15:10

Avslutning

Pål Rustad

NKK

Slutt