NKK-møtet 2011

14. - 16. mars, Rica Nidelven Hotell, Trondheim

Invitasjon

Lenkene i tittelen på foredraget inneholder 6 bilder per side på PDF-fil. 1 bilde per side fås ved å klikke lenken "full PDF" bak tittelen.

Det forutsettes at man tar med utskrifter av de foredrag det er lenker til her. Siste oppdatering av lenker vil skje senest onsdag 9. mars kl. 15.

Program for NKK-møtet 2011

oppdatert 08.03.11

Tid

Tittel

Foredragsholder

Arbeidssted

Mandag 14. mars

13:00

-

14:30

Lunsj

WORKSHOP
Test av prøvestabilitet

14:30

-

15:00

Registrering

15:00

-

15:20

Holdbarhet av pasientprøver, praktisk gjennomføring

Sveinung Rørstad

Fürst Medisinsk Laboraorium

15:20

-

16:00

Litt teori og NKKs regneark

Pål Rustad

NKK

16:00

-

16:15

Benstrekk

16:15

-

17:45

Gruppearbeid Del 1: Forberede et forsøk

Alle

17:45

-

19:00

Presentasjon av gruppearbeid DEL 1 og diskusjon

20:00

Middag

Tirsdag 15.mars

WORKSHOP fortsettes

08:30

-

09:15

Innledning gruppearbeid

Sveinung Rørstad

Fürst Medisinsk Laboraorium

09:15

-

10:15

Gruppearbeid DEL 2: Vurdering av reelle forsøksresultater

Alle

10:15

-

11:20

Presentasjon av gruppearbeid Del 2. Diskusjon i plenum

11:20

-

11:30

Avslutning og oppsummering i plenum

Ordinært NKK-møte

11:00

-

12:00

Registrering og mat

12:00

-

12:10

Velkommen

Pål Rustad

NKK

Hovedtema: Samkjøring av instrumenter

12:10

12:35

Noen teoretiske betraktninger

Bjørn Bolann

Haukeland US

12:35

-

13:00

Mellominstrumentell kvalitetskontroll, eksempler fra medisinsk biokjemi

Torill Odden

Sentrallaboratoriet, Sykehuset i Vestfold

13:00

-

13:40

Hematologi

Marthe Aune

St Olavs Hospital

13:40

-

14:40

Lunsj

14:40

-

15:10

Noen viktige pasientnære analyser

Lars Mørkrid

OUS, Rikshospitalet

HbA1c

15:10

-

15:45

HbA1c for diagnose?

Jens Petter Berg

OUS, Ullevål

15:45

16:30

Hvilke HbA1c-metoder er "gode nok"? (vedlegg)

Nina G. Christensen

NOKLUS

Gruppeoppgave: Ringegrenser (Klinisk Biokemi i Norden 2/2010)

16:30

-

16:40

Innledning

Kristine Solem

St Olavs Hospital

16:40

-

17:40

Diskusjon i gruppene

Alle

17:40

-

17:55

Pause

17:55

19:25

Besøk på Rockemuseet

19:25

-

20:10

Pause

20:10

Middag

Onsdag 16. mars

Gruppeoppgave, forts…

09:00

-

09:30

Presentasjon av resultater fra gruppearbeid

Alle

09:30

-

10:00

Ringegrenser internt i sykehuset

Kristin Aakre

Haukeland US

10:00

-

10:30

Ringegrenser for primærhelsetjenesten

Kjell Torgeir Stokke

Fürst Medisinsk Laboraorium

10:30

-

10:50

Benstrekk

EKV

10:50

-

11:25

Oppsummering av EKV fra siste år

Pål Rustad

NKK

11:25

-

12:05

Preanalytisk EKV - resultater

Gunn Kristensen

NKK

12:05

-

12:15

Benstrekk

12:15

-

13:00

1. New EKV-program - few analytes but many single donation samples.
2. Virtual EQA - Real-time monitoring of Norwegian clinical laboratory data

Dietmar Stöckl

Belgia

13:00

-

13:25

Overgang fra Cephotest til APTT i Norge

Ann Helen Kristoffersen

Haukeland US

13:25

-

14:25

Lunsj

14:25

-

15:10

Heterofile antistoffer - oppfølging av EQANord-prosjektet 

Nils Bolstad

OUS, Radiumhospitalet

15:10

15:50

Referansemetode for differensialtellinger? (skal publiseres, lenke til foredraget senere)

Erik Amundsen

OUS, Ullevål

15:50

-

15:55

Avslutning

Gunn Kristensen

NKK

Slutt