NKK-møtet 2010

10. - 12. mars, Rica Ishavshotell i Tromsø

Doktorgrader fra Umeå Universitet om preanalytiske feil:

Olof Wallin: Preanalytical errors in hospitals. Implications for quality improvement for blood sample collection

Johan Söderberg: Sources of preanalytical error in primary health care: implications for patient safety

Program for NKK-møtet 2010

Tid

Tittel

Foredrags-holder

Institusjon

Onsdag 10. mars

13:00

-

15:00

Lunsj

WORKSHOP
Lineær regresjonsanalyse for metodesammenligning. Vurdering av riktighet i forhold til referanseintervall

15:00

-

15:30

Registrering

15:30

-

15:40

Åpning av workshop i plenum

Pål Rustad

NKK

15:40

-

16:30

Hvordan planlegge et verifiseringsarbeid? Gjennomgang av statistiske verktøy for verifisering av riktighet. Hva er styrken og svakheten med de forskjellige modellene/verktøyene?

Sveinung Rørstad

Fürst Medisinsk Laboraorium

16:30

-

16:45

Benstrekk

16:45

-

18:15

Gruppearbeid Del 1: Planlegging og verifisering av riktighet. 6 arbeidsgrupper - ett kasus hver.

Alle

18:15

-

19:00

Presentasjon av gruppearbeid DEL 1 og diskusjon

20:00

Middag

Torsdag 11.mars

WORKSHOP fortsettes

08:30

-

09:15

Bruk og vurderinger i NKK-regneark for regresjon samt i regneark for NFKK Reference Serum X

Pål Rustad

NKK

09:15

-

10:15

Gruppearbeid DEL 2: Vurdering av resultater fra verifisering. 6 arbeidsgrupper - samme kasus som i Del 1

Alle

10:15

-

11:20

Presentasjon av gruppearbeid Del 2. Diskusjon i plenum

11:20

-

11:30

Avslutning og oppsummering i plenum

Sveinung Rørstad

Fürst Medisinsk Laboraorium

Ordinært NKK-møte

11:00

-

12:00

Registrering og mat

12:00

-

12:10

Velkommen

Pål Rustad

NKK

D-vitamin og PTH

12:10

-

12:50

D-vitamin og PTH

Rolf Jorde

UNN, Tromsø

Hovedtema: Bilirubin

12:50

-

13:35

Klinikk

Nils Thomas Songstad

UNN, Tromsø

13:35

-

14:10

Metoder og standardisering

Lars Eikvar

Oslo US, Ullevål

14:10

-

15:10

Lunsj

15:10

-

15:25

EKV

Pål Rustad

NKK

Preanalytiske aspekter

15:25

-

16:10

Preanalytiska fel i primärvård

Johan Söderberg

Umeå US

Gruppeoppgave: EKV om preanalytiske aspekter - hva og hvordan?

16:10

-

16:25

Innledning

Gunn Kristensen

NKK

16:25

-

17:25

Diskusjon i gruppene

17:25

-

17:40

Pause

17:40

19:10

Besøk på POLARIA

19:10

-

20:00

Pause

20:00

Middag

Fredag 12. mars

Gruppeoppgave, forts…

09:00

-

09:30

Presentasjon av resultater fra gruppearbeid

EKV

09:30

-

10:00

Oppsummering av EKV fra siste år

Pål Rustad

NKK

10:00

-

10:40

Hvordan skal et optimalt EKV-program være?

Sverre Sandberg

Noklus

10:40

-

10:55

Benstrekk

10:55

-

11:35

EKV for homocystein og metylmalonsyre

Jan Møller

DEKS

11:35

-

12:05

INR-utsendelse fra EQALM

Anne Stavelin

Noklus

12:05

-

12:20

Heterofile antistoffer fra EQAnord

Johan Bjerner

Fürst Medisinsk Laboraorium

12:20

-

13:20

Lunsj

Måleusikkerhet

13:20

-

13:55

Preanalytisk usikkerhet

Marit Sylte

Haukeland US, Lab. for klinisk biokjemi

Hematologi

13:55

-

14:05

NORIP referansegrenser for differensialtelling

Pål Rustad

NKK

14:05

-

14:55

EKV

Marthe Aune

St. Olavs Hospital

Slutt

14:55

-

15:00

Avslutning

Pål Rustad

NKK