NKK-møtet 2007

Quality Airport Hotel Gardermoen 14-16 mars 2007

Ordinært møte den 15. og 16. mars

Program for NKK-møtet 2007 (blå skrift på hvit bakgrunn betyr at det er en link til foredraget)

Tid

Tittel

Foredragsholder

Arbeidssted

Onsdag

18:00

-

20:00

Workshop: Å være sikker på det usikre

Nina G Christensen, Grete Monsen

NOKLUS Senter

20:00

 

 

Middag

 

 

Torsdag

08:30

-

11:00

Workshop fortsetter.....

Nina G Christensen, Grete Monsen

NOKLUS Senter

Ordinært NKK-møte

11:30

-

11:40

Velkommen

Pål Rustad

NKK

Kreatinin og GFR

11:40

-

12:10

Status standardisering av kreatininmetodene; respons på spørreundersøkelse til leverandører og gjennomgang av eksterne kvalitetskontrolldata

Pål Rustad

NKK

12:10

-

12:40

Status bruk av algoritmer for estimering av GFR basert på S-kreatinin - i Norge og ellers

Lars Eikvar, seksjonsoverlege

Ullevål universitets-sykehus

12:40

-

13:40

Lunsj

13:40

-

14:10

Erfaringer med og synspunkter på estimert GFR basert på S-kreatinin -sett fra laboratoriemedisinen

Morten Lindberg, overlege

St. Olavs Hospital

14:10

-

14:40

Hvor nyttig er estimert GFR basert på S-kreatinin - sett fra klinisk medisin

Ingrid Os, professor dr. med.

Ullevål universitets-sykehus

14:40

-

15:10

Alternativer til estimert GFR i laboratoriemedisinen med fokus på cystatin-C

Anders Larsson, overlege

Universitets-sjukhuset i Uppsala

15:10

-

15:30

Benstrekk

 

 

Gruppeoppgave: Rapporten for ekstern kvalitetsvurdering: Tolking av resultater og forslag til forbedringer

15:30

-

15:45

Introduksjon

Gunn Kristensen

NKK

15:45

-

17:45

Diskusjon i gruppene

Alle

 

19:00

 

 

Middag

Fredag

09:00

-

10:00

Presentasjon av gruppeoppgavene

Alle

 

10:00

-

10:10

Benstrekk

 

 

Bidrag fra laboratoriene

10:10

-

10:55

Holdbarhets- og interferensforsøk

Lisbet Hansen, bioingeniør

Universitets-sykehuset Nord-Norge

10:55

-

11:25

ICP/MS - innføring av ny metode for elementanalyse

Torill Kalfoss, bioingeniør

Fürst Medisinsk Laboratorium

11:25

-

11:45

Benstrekk

 

 

Ekstern kvalitetsvurdering

11:45

-

12:05

Postanalytisk hematologi

Anne Elisabeth Solsvik

NOKLUS Senter

12:05

-

12:50

Mätning av tyreoideahormoner på olika apparater

Mats Stridsberg

Universitets-sjukhuset i Uppsala

12:50

-

13:10

E-schemes, en orientering

Gunn Kristensen

NKK

13:10

-

14:00

Lunsj

14:00

-

14:20

Oppsummering fra siste år

Pål Rustad

NKK

14:20

 

14:35

Urin-albumin. Resultater fra primærhelsetjenesten og sykehuslaboratorier - noen fellestrekk?

Berit Riksheim

NKK/NOKLUS Senter

14:35

 

14:50

D-dimer - stor spredning mellom ulike metoder. Resultater fra Labqualitys kontrollprogram 2006.

Hege Alvheim

NKK/NOKLUS Senter

14:50

-

15:10

Spredning, terminologi og beregninger

Pål Rustad

NKK

15:10

-

15:15

Avslutning

Pål Rustad

NKK