NKK-møtet 2006

Quality Hotel Edvard Grieg 16.-17. mars 2006

Program for NKK-møtet 2006 (oppdatert 23/3-2006)
16/17. mars 2006, Quality Hotel Edvard Grieg 16.-17. mars 2006. 
Ved å klikke understrekte titler, skal presentasjonen vises i nytt vindu.  
Tid   Tittel   Foredragsholder   Institusjon  
Torsdag  
11:30 - 11:40 Velkommen Pål Rustad NKK
11:40 - 11:55 Kort status om biobanker, loven og praktiske forholdsregler  Pål Rustad NKK
11:55 - 12:40 Kvalitetsmål og six sigma   Bjørn Bolann Haukeland universitetssykehus
12:40 - 13:40 Lunsj    
13:40 - 13:55 NITOs "Diskusjonsforum for kvalitetsarbeid i medisinske laboratorier"  Per Gunnar Waldal Sørlandet sykehus HF Laboratorieavd. Kristiansand
13:55 - 16:30 Gruppearbeid om fremtidens NKK: NKK-møtets form, kurs, service, rapporter fra EQA-org.   Alle  
19:00     Middag    
Fredag  
      Kalsium      
08:30 - 09:00 Introduksjon om kalsiumstoffskiftet  Jens Petter Berg Hormonlaboratoriet, Aker sykehus
09:00 - 09:20 PTH-analysen   Lars Mørkrid Rikshospitalet
09:20 - 09:30 Benstrekk
09:30 - 09:50 Totalt kalsium  Pål Rustad NKK
09:50 - 10:10 Kalsium. Erfaringer fra Stavanger.   Øyvind Skadberg Stavanger Universitetssykehus
10:10 - 10:30 Albuminkorrigert kalsium - kan den brukes?  Knut Lande Ullevål universitetssykehus
10:30 - 10:50 Ionisert kalsium og pH-korreksjon.  Johan Kofstad  
10:50 - 11:00 Spørsmål/kommentarer Alle  
11:00 - 11:10 Pause
      Referanseområder      
11:10 - 11:20 Spørreundersøkelsen om NORIP i 2005  Pål Rustad NKK
11:20 - 11:40 NORIP - uløste problemer (kreatinin, albumin, kalium osv), status i Norge  Pål Rustad NKK
11:40 - 12:40 Lunsj
12:40 - 12:55 Barnereferanseintervaller, nytt Nordisk prosjekt   Lars Mørkrid Rikshospitalet
12:55 - 13:05 Hematologi, norsk status, differensialtelling  Sverre Sandberg Haukeland universitetssykehus
13:05 - 13:15 NOBIDA status  Pål Rustad NKK
      Preanalytiske problemstillinger      
13:15 - 13:50 Preanalytiske faktorer og kvalitet - hvordan definere grensene for laboratoriets ansvar?  Lars Eikvar Ullevål universitetssykehus
13:50 - 14:20 Stabilitet: Noen hjelpemidler. Preanalytiske effekter: Hvordan dokumentere? Felles database?  Pål Rustad NKK
      Diverse      
14:20 - 14:35 Lot-variasjoner for glukose, betydning for klinikk og vurdering av EKV  Gunn B. B. Kristensen NKK
14:35 - 14:45 CE-merking av egne metoder  Sissel Strand Fürst Medisinsk Laboratorium
14:35 - 14:45 Pause
      NOKLUS og NKK orienteringer      
14:45 - 15:00 Post-analytisk automatisert hematologi, ordinalskala-prosjektet mm.  Sverre Sandberg NOKLUS
15:00 - 15:20 Programmene 2005/2006, HK02, kvalitativ presentasjon av EQA-data mm.  Pål Rustad NKK