NKK kontaktinformasjon

2016

Gunn Berit Berge Kristensen

Anne Elisabeth

Solsvik

Brith Helen

Bjelkarøy

Pål Rustad  

Leder  

Kvalitetskonsulent

Regnskapskonsulent  

  Rådgiver

NKK, Boks 6165
NO-5892 Bergen
 

 

Noklus hovedkontor,
Haraldsplass Diakonale Sykehus AS,
SMU-bygget 6. etasje, Ulriksdal 8,
NO-5009 Bergen
 

Elverum

55 97 95 09/00 (tlf)

55 97 95 26/00 (tlf)

55 97 95 00 (tlf)

91 88 36 66 (mobil)

 

41264785 (mobil)

     55 97 95 10 (faks)

Mandag – fredag

kl 8-15  

Mandag - fredag

kl 8 - 15

Mandag - fredag

kl 8-15  

Tirsdag - torsdag
kl 10-17
 

gunn.kristensen@noklus.no

anne.elisabeth.solsvik@noklus.no

brith.bjelkaroy@noklus.no

rustadp@gmail.com


Skriv inn meldingen din her. Fyll ut skjemaet: