Nordic Reference Interval Project 2000

Publikasjoner

Alle artiklene fra SJCLIs spesialnummer er tilgjengelige i pdf-format på NORIPs hjemmeside

Noen momenter til vurdering av riktighet i forbindelse med innføring av NORIP´s referanseintervall

Metodetabell

Spørreundersøkelse

Vurdering av riktighet ved analysering av NFKK Reference serum X

NKK anbefaler at Pål Rustads regneark benyttes. Dette kan lastes ned fra NORIP´s nettside under "Implementation of NORIP reference intervals"/"NFKKReference Serum X".