EKV-prosjekter i Nordisk og norsk regi

Native sera

Retningslinjer for verifisering, monitorering og samsvarskontroll

Tolkning av troponin

Ringegrenser

Heterofile antistoffer


Nordisk prosjekt om interferenser fra heterofile antistoffer

Innbydelse til å delta med referanse

Introduksjon og regneark for registrering av resultater

Ikke trekk forhastede konklusjoner!

Status per 6/1-2010: 132 av 166 påmeldte laboratorier (80 %) har sendt inn resultater for tilsammen 214 komponenter, og i gjennomsnitt har hvert laboratorium sendt inn resultater for 11.7 komponenter.

Hvem tester ut nytt APTT-reagens? Oversikt over laboratorier, kontaktpersoner og metoder.

NQLM (EQAnord) interferensprosjekt

Interferensprosjektet (2000-2002)