NKK-møte

NKK-møtet er en viktig del av NKKs virksomhet. Dette er årlige kvalitetssikringsmøter for deltagerlaboratoriene der målet er at alle norske laboratorier innen medisinsk biokjemi skal være representert. Møtet har ca. 130 deltagere; ledende og kvalitetssikringsansvarlige bioingeniører, leger og biokjemikere.