Diverse informasjon om Labquality-programmer

Labqualitys hjemmeside

Engelsk versjon av hjemmesiden: http://www.labquality.fi/in_english/

Åpne sider:

Labqualitys egen veiledning for hvordan man bruker Excel for innrapportering av resultater 

Labqualitys kvalitetsmål i % 

Om kvalitetsmål benyttet i Labqualitys EKV-programmer

veiledning for bruk av e-schemes

Ved å velge "Articles and presentations", kan man finne presentasjonene fra Labquality Days fra og med 2003.


LabScala:

Labquality inførte et nytt IT-system i 2013 (LabScala). Ved å gå inn på følgende link, vil du finne brukerveiledning for LabScala:  https://my.labscala.fi/labscala/help/en

I tillegg finnes gode instruksjoner/veiledninger for hvordan LabScala skal brukes (Hvordan logge seg inn, hvordan fylle ut resultater, hvordan legge til et nytt instrument, hvordan legge til en ny bruker og hvordan tabeller fungerer. Se følgende Youtube film: https://www.youtube.com/user/LabScalaBrukersider:

Brukerveiledning for hvordan man registrerer sin metode for programmene i Medisinsk biokjemi, nr 1072, 1075, 1001, 2020 og 2040.

Norsk oppskrift på hvordan man laster ned skjema til innrapportering av resultater for programmene over.

Brukerveiledning for hvordan man registrerer resultater og metoder for program 2050: Medisinsk biokjemi, 2 nivå.

Laboratoriespesifikke rapporter

Logg deg inn som bruker og velg View Reports på høyre side. Rapportene i pdf-format som vises er sortert på dato med de siste først. Velg Year, Group og Survey fra de øverste dropdownlistene for å spesifisere hvilken rapport du leter etter, eller du kan bla deg gjennom alle rapporten ved å velge Page nederst.