EKV-avvik - hva gjør du?

Hjelp til feilfinning ved avvik i ekstern kvalitetsvurdering (EKV)

Dette er den endelige versjonen (versjon 1) av ”Behandling av avvikende EKV-resultat” som er ment som retningslinjer for vurdering og feilfinning av for store avvik ved EKV. Takk til Heidi Steensland som med sine kritiske kommentarer har bidratt  til at dette dokumentet har blitt vesentlig forbedret, etter NKKs egen mening, fra det første forslaget som ble behandlet som gruppeoppgave på NKK-møtet i mars 2009.

Da det ikke kom kommentarer som hadde betydning for selve dokumentet, er denne endelige versjonen ikke endret fra versjonen som lå ute til kommentering.

English version: Flowchart, attachment

Errors in an EQA result - what is the cause? Rustad P, Kristensen GBB. Moodi 3-12