NKK møte 2015

Foredrag NKK-møte 2015

Workshop: Ulike måter å gjennomføre holdbarhetsstudier – etablering av nasjonal holdbarehetsdatabase 

Start Workshop Lydfil

Workshop Lydfil

Ulike måter å gjennomføre holdbarhetsstudier på - litteratursøk  Lydfil

Gjennomgang av batch metoden  Lydfil

Gjennomgang av buksemetoden  Lydfil

 

Ordinært NKK-møte 12.03.15

Hvordan estimere GFR-rapport fra NSMBs arbeidsgruppe

Etablering av nasjonale kvalitetsindikatorer  Lydfil

Nasjonal dugnad - registrering av preanalytiske feil  Lydfil

EFLM studie - observert prøvetaking  Lydfil

Pasientidentifikasjonsstudien på Haukeland Universitetssjukehus  Lydfil

Utfordringer ved intern kvalitetskontroll av blodgass - sett med laboratorielegens øyne  Lydfil

Lot endringer-hva gjor leverandorene i forhold til dette  Lydfil

Lot Quiz Siemens   Lydfil

Lot Quiz Ortho  Lydfil

Blodgass quiz Bergmann  Lydfil

Blodgass quiz Roche  Lydfil

Blodgass quiz Siemens  Lydfil

Fasit Blodgass Quiz

 

Ordinært NKK-møte 13.03.2015

Nytt fra NKK  Lydfil

EKV utsendelse 2014  Lydfil

EKV utsendelsene 2014  Lydfil

Kromatografi LC-MSMS  Lydfil

Immunoassay og LCMSMS  Lydfil

Utredning av trombosetendens-indikasjon,analyser,rapportering av svar  Lydfil

Kvalitetskontroll av PCR analyser med Leidenmutasjon og faktor II som eksempel  Lydfil

Torris som preanalytisk faktor  Lydfil

Lupus antikoagulant  Lydfil

Utredning av nyrefunksjon i allmennpraksis  Lydfil

HbA1c kalibrator Lydfil

Rapport fra EFLM kongressen i Milano. Prinsipper for å sette analytiske kvalitetsmål  Lydfil