NKKs gamle hjemmeside

 

Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) og Norsk kvalitetsforbedring av laboratorievirksomhet utenfor sykehus (Noklus) er fra 1. januar 2017 slått sammen. Det nye navnet er "Norsk kvalitetsforbedring av laboratorieundersøkelser", og forkortelsen vil være Noklus. Den nye organisasjonen vil tilby kvalitetsforbedring av medisinsk laboratorievirksomhet til hele det norske helsevesenet.Vi arbeider med å integrere informasjon fra denne hjemmesiden på noklus.no. Du finner oss under fanen "Sykehuslaboratorier". Inntill videre vil NKKs gamle hjemmeside være operativ.

 

Vår adresse er:

Noklus

Boks 6165

5892 Bergen

Telefon: + 47 55 97 95 09 / 55 97 95 00/ 55 97 95 26

e-post: Gunn.Kristensen@noklus.no

e-post: Brith.Bjelkaroy@noklus.no 

         e-post: Anne.Elisabeth.Solsvik@noklus.no