Velkommen til NKKs hjemmeside

 

Stiftelsen Norsk Klinisk-kjemisk Kvalitetssikring (NKK) har som hovedoppgave å formidle eksterne kvalitetsvurderingsprogram til norske sykehuslaboratorier. NKK bistår også laboratoriene innen kvalitetssikring, gjennom informasjon, møter og prosjekter.

 

Vår adresse er:

NKK

Boks 6165

5892 Bergen

Telefon: + 47 55 97 95 09 / 55 97 95 00/ 55 97 95 26

e-post: Gunn.Kristensen@noklus.no

e-post: Brith.Bjelkaroy@noklus.no 

         e-post: Anne.Elisabeth.Solsvik@noklus.no

 

Vi tar gjerne imot forslag til ønsker om innhold og kommentarer til hjemmesiden.